×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر فرزاد کبار فرد

 
سال ورود: 1369
مرتبه علمی: استاد
 
 سامانه علم سنجی:
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی: 
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- .Ph.D شیمی دارویی از دانشگاه فیلادلفیا- آمریکا
 
سمت فعلی:
1- عضو هیات تحریریه فارماکوپه ایران
2- رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
4- عضو بورد شیمی دارویی شورای تخصصی داروسازی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
شیمی آلی I و شیمی آلی II، شیمی دارویی 1و2، روش های تجزیه دستگاهی 
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- سنتز ترکیبات ضد سل، ضد سرطان و آنتی بیوتیک ها
2- سنتز ترکیبات ضد تجمع پلاکتی
3- آنالیز ترکیبات روان گردان، ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای  HPLCو GC با ردیاب طیف سنج جرمی
4- آنالیز ترکیب های ممنوعه در دوپینگ
5- آنالیز سموم آفت کش در میوه جات و حبوبات و برنج
6- آنالیز ترکیبات پلی سیکلیک آروماتیک با استفاده از GC/Mass
7- آنالیز آکریل آمید با استفاده از  LC/Mass
8- سنتز ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز
9- سنتز ترکیبات وقفه دهنده آنزیم کیناز
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب