×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

گزارش خبری طرحهای پژوهشی سال 1402-2

گزارش خبری طرحهای پژوهشی سال 1402-2

بیشتر
بازدید ریاست دانشگاه Szeged مجارستان از مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه

بازدید ریاست دانشگاه Szeged مجارستان از مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه

بیشتر
روز جهانی ایمنی غذا در 17 خرداد 1402 مطابق با 7 ژوئن 2023 است .

روز جهانی ایمنی غذا در 17 خرداد 1402 مطابق با 7 ژوئن 2023 است .

بیشتر
معاون انستیتو تحقیقات غذای کره و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلامت غذا بازدید کردند.

معاون انستیتو تحقیقات غذای کره و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلامت غذا بازدید کردند.

بیشتر
تنظیمات قالب