×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

محصولات علمی

طرحهای اثر گذار بر سلامت

مرکز تحقیقات سلامت غذا

 

ردیف

کد طرح

عنوان طرح

مستندات

1

8661

طرح ملی "توسعه و انتقال فناوری روشهای نوین (غربالگری و پیشرفته) آنالیز گروههای مختلف آلاینده ها در مواد غذایی دارای اولویت و روشهای نوین شناسایی تقلبات در مواد غذایی در کشور

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

تقدیرنامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2

10119

ارزیابی خط سرطانزایی اکریل آمید در نان سنتی و چیپس

گرنت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  (INSF) 90007850

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

3

14793

بررسی اعتبارسنجی تکنولوژی نوین multiplex biochip array شرکت رنداکس جهت غربال‌گری سریع بتالاکتام‌ها در شیرگاو

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

4

14825

پایش همزمان سه گروه از آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام با استفاده از فناوری multiplex biochip array در نمونه‌های شیر صنعتی جمع آوری شده از شهر تهران

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

5

15112

اعتبارسنجی تکنولوژی نوین multiplex biochip array به‌منظور غربال‌گری هم‌زمان 11 آنتی‌بیوتیک در عسل

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

6

26310

پایش همزمان 7 آنتی بیوتیک‌ با استفاده از فناوری multiplex biochip array در نمونه‌های عسل داخلی و وارداتی جمع‌آوری شده از شهر تهران

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

7

14044

تکوین و بهینه سازی یک روش آنالیز جدید جهت بررسی تقلبات ابلیمو با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع و شناساگر طیف سنج جرمی

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

8

14040

بررسی فعالیت ضد میکروبی نمونه های آبلیموترش به عنوان یک روش جدید جهت شناسایی اصالت آبلیمو

نامه اثرگذاری طرح از طرف ریاست سازمان غذا و دارو

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب