×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

روز جهانی ایمنی غذا در 17 خرداد 1402 مطابق با 7 ژوئن 2023 است .

روز جهانی ایمنی غذا در 17 خرداد 1402 مطابق با 7 ژوئن 2023 است .

بیشتر
معاون انستیتو تحقیقات غذای کره و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلامت غذا بازدید کردند.

معاون انستیتو تحقیقات غذای کره و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلامت غذا بازدید کردند.

بیشتر
تنظیمات قالب