×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف:

-) تکوین روش های غربالگری و پیشرفته آنالیز کیفی و کمی افزودنی ها، آلاینده ها و تقلبات در مواد غذایی

-) پایش افزودنی ها، آلاینده ها و تقلبات در مواد غذایی و کنترل آنها

-) بررسی و پیشگیری از وقوع آلاینده ها و تقلبات در مواد غذایی

-) تلاش برای انتقال دانش و فن آوری و بومی سازی به منظور ارتقاء ایمنی و سلامت غذای کشور

-) بکار گیری فن آوری های نوین و پیشرفته در زمینه آنالیز و کنترل افزودنی ها، آلاینده ها و تقلبات در مواد غذایی  در سطح ملی و بین المللی

-) تجهیز مرکز اطلاعات و کتابخانه تخصصی و تسهیل دسترسی محققین به بانکهای اطلاعاتی مرتبط و منابع علمی معتبر، جمع‌آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به ایمنی و سلامت مواد غذایی

-) توسعه شبکه محققان ایمنی و سلامت مواد غذایی کشور برای مشارکت در اجرای طرح ها

-) ارتقاء توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات شاغل در بخش کنترل کیفیت سلامت و ایمنی مواد غذایی

-) ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور راه اندازی و تدوین روش ها و استانداردهای لازم در زمینه کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی غذا

-) بومی سازی نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات واقعی جامعه

-) ارائه مقالات تخصصی در همایش­های داخلی و بین­ المللی

-) برقراری نشست­های علمی و همایشهای کشوری و بین­ المللی، توسعه کارگاه ها و برگزاری دوره­ های آموزشی و پژوهشی کوتاه­ مدت، بلند­مدت و تکمیلی

-) انتشار کتب و مجلات تخصصی

-) جذب منابع مالی به منظور راه ­اندازی و تجهیز آزمایشگاه های ویژه و تخصصی به منظور راه اندازی و گسترش روش های نوین کاربردی در زمینه سلامت و ایمنی غذا

-) حضور مؤثر در طراحی، پیشنهاد و اجرای پروژه ­های ملی و بین­ المللی در زمینه سلامت و ایمنی غذا

-) تقویت مشارکت متخصصین و تأکید بر همکاری تیم­های تحقیقاتی در اجرای پژوهش ها

-) برقراری ارتباط با مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در زمینه تولید دانش و پژوهش های مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و تعامل میان صنعت و دانشگاه

-) تربیت نیروی متخصص مورد نیاز دانشگاه ها و صنعت غذای کشور

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب