×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شماره تماس:   107 - 02188200105 -  داخلی 129

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی، روبروی برج گوهربین، مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش، آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی، مرکز تحقیقات سلامت غذا

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب