×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات سلامت غذای کشور با سرلوحه قرار دادن شعار "غذای سالم، ارتقای سلامت جامعه" ماموریت های زیر را برای خود قائل بوده و تلاش خود را در به انجام رساندن این ماموریتها متمرکز نموده است:

-) همراهی در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار (نظیر کارشناس ارشد و دکترای تخصصی) در زمینه ایمنی و سلامت غذا در قالب انجام پایان نامه و یا برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی کوتاه مدت و یا بلند مدت

-) حمایت از انجام پژوهش های مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در این زمینه

-) برقراری ارتباط و تبادل دانش و اطلاعات با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی و انجام تحقیقات مشترک

-) انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مرتبط با شاخه های مختلف ایمنی و سلامت مواد غذایی و تولید دانش قابل اعتماد و تدوین برنامه و طرح های پژوهشی در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی مبتنی بر نیاز و الویت در کشور و نظارت بر اجرای آنها

-) ایجاد محیطی مناسب  برای تحقیق و مبادلات علمی در سطح ملی و بین المللی

-) ایجاد ارتباط مستمر با مراکز تصمیم گیری کلان و مشارکت فعال در این زمینه به منظور شناسایی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب از طریق انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی

-) کمک به ارتقاء و شکوفایی توانمندی های محققین و متخصصین علاقه مند به ایمنی و سلامت مواد غذایی

-) ایجاد شبکه علمی متخصصین کنترل کیفیت، ایمنی و سلامت مواد غذایی

-) فراهم کردن زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری در جهت ارتقاء سلامت مواد غذایی در کشور

-) تلاش در جهت انتقال فناوری ها به کشور به منظور بومی سازی تکنیکهای مرتبط با کیفیت، ایمنی و سلامت مواد غذایی در آزمایشگاههای بخش های دولتی و خصوصی اعم از آزمایشگاه های کنترل کیفی سازمان غذا و دارو و همچنین صنایع غذایی کشور

-) تربیت نیروی انسانی محقق و علاقه مند در حوزه ایمنی و سلامت غذا

-) افزایش حمایت از طرح های ملی و طرح هایی که از اهمیت بین المللی در حوزه سلامت غذا برای کشور برخوردار باشند

-) افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی

-) بکارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقاء کیفیت خدمات برای سلامت جامعه

-) اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب به مراکز تصمیم گیری و تدوین استانداردهای ایمنی مواد غذایی در جهت حفظ سلامت جامعه

-) افزایش دانش بهداشت غذایی جامعه با کمک به نهاد های تصمیم ساز در زمینه سلامت بهداشت عمومی و ایمنی مواد غذایی جامعه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب