×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برآن است تا با توسعه دانش، پژوهش های پایه و کاربردی، نوآوری و فن آوری و گسترش توانمندی ها به موارد زیر دست یابد:

-) به قطب علمی تحقیقات در زمینه سلامت غذا در کشور و منطقه تبدیل گردد.

-) بستر مناسب جهت انجام پژوهش های تخصصی پایه و کاربردی، و توسعه، انتقال، بومی سازی و تجاری سازی فناوری ها در حوزه سلامت غذا را در سطح ملی و منطقه ای فراهم سازد.

-) مرکزی قابل اطمینان جهت مشاوره مؤثر و سیاست گذاری منطقه ای، داخلی و بین المللی باشد.

-) ارتقا سطح پژوهش های مربوط به ایمنی و سلامت غذا در کشور را به سطح آخرین استانداردهای کشورهای پیشرفته جهان برساند.

-) این مرکز از لحاظ تولیدات پژوهشی در منطقه به رتبه اول برسد.

-) مشارکت فعال در اجرای طرح های بین المللی دو جانبه با دانشگاه ها، چند جانبه (نظیر Horizon Europe اتحادیه اروپا)  یا سازمان های بین المللی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب